IKO - over 20 years of teaching polish language

Poziomy nauczania

Poziomy znajomości języka polskiego jako obcego, według których organizujemy nasze kursy grupowe i kursy indywidualne, są zgodne z wytycznymi Rady Europy. Zostały one opisane i opracowane przez Alte - http://www.alte.org/