IKO - over 20 years of teaching polish language

Lekcje indywidualne

Lekcje indywidualne umożliwiają skupienie uwagi nauczyciela na specyficznych potrzebach studenta. Dają możliwość wykorzystania różnorodnych technik nauczania dostosowanych do stylu uczenia się konkretnej osoby i zapewnienia odpowiedniego dla niej tempa uczenia się. Lekcje indywidualne sprawdzają się również przy pracy nad rozwijaniem językiem specjalistycznego. Plan lekcji indywidualnych jest dostosowywany do możliwości studenta, lekcje odbywają się zarówno u nas w IKO, jak i u naszych studentów.

Przed rozpoczęciem kursu indywidualnego sprawdzamy  poziom kompetencji językowej studenta i ustalamy zakres programu nauczania. Pierwsza lekcja jest bezpłatną prezentacją metody nauczania i nauczyciela.