IKO - over 20 years of teaching polish language

Europejski certyfikat z języka polskiego jako obcego

Studenci, którzy chcą uzyskać certyfikat  znajomości języka polskiego jako obcego, mogą zdawać europejski egzamin z języka polskiego ECL. Od 2001 roku nasz Instytut jest członkiem Europejskiego Konsorcjum na Rzecz Certyfikatu Osiągnięć w Językach Współczesnych i każdy, kto zdaje egzamin ECL, może uzyskać certyfikat poświadczający poziom kompetencji językowych, honorowany w krajach Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o egzaminie można znaleźć na stronie www.ecl-test.com.