IKO - over 20 years of teaching polish language

Teaching polish

Nowa!!! Bezbolesna! Bezstresowa! Bezpieczna! Bezpłatna! metoda nauki języka polskiego!!!

Nowa, rewelacyjna metoda nauki języka polskiego została wynaleziona przez badaczy z ośrodka badań nad procesami przyswajania języka polskiego, którzy obserwowali eksperymentalną grupę studentów. Na podstawie tych obserwacji i żmudnych analiz sformułowano nową metodę w siedmiu krokach. Oto one:
The new amazing method of learning Polish was developed by researchers at a center for Polish language acquisition. After observing a group of students and further analyses, the researchers formulated the seven steps of the new method. There are as follows:


1. Przygotuj listę słów, z którymi masz problemy.
Prepare a list of words that pose a problem to you.

2. Jedź do lasu i znajdź brzozę, która ma niezwykłe właściwości. Stymuluje ten obszar mózgu, który wspomaga naukę języka polskiego.
Go to a forest and find a birch tree, which is a tree with unique properties. The birch stimulates the part of the brain which assist Polish language learning.

3. Przyczep swoją listę do drzewa.
Attach your list to the tree.

4. Obejmij pień i przyłóż czoło listy.
Embrace the trunk and put your head against the list.

5. Zamknij oczy.
Close your eyes.

6. Powtarzaj głośno zdanie przez 30 minut: Język polski jest łatwy. To będzie twoja mantra:
For 30 minutes, continue repeating aloud the following sentence: “Polish is easy". This will be your mantra:

JĘZYK POLSKI JEST ŁATWY.... JĘZYK POLSKI JEST ŁATWY.... JĘZYK POLSKI JEST ŁATWY.... JĘZYK POLSKI JEST ŁATWY.... JĘZYK POLSKI JEST ŁATWY....

7. OTWÓRZ OCZY! WEŹ GŁĘBOKI ODDECH I POWIEDZ:
OPEN YOUR EYES! TAKE A DEEP BREATH AND SAY:

W SZCZEBRZESZYNIE CHRZĄSZCZ BRZMI W TRZCINIE!